Archief voor Algemeen Nieuws JVO

Algemeen nieuws planschade 2012

Lezing: Oldenbarnevelt en de Nederlandse constitutie

Johan van Oldenbarneveltlezing, 30 oktober 2019 J.Th.J. van den Berg Prof. dr. Joop van den Berg (Maastricht, 1941) is emeritus …
Bericht verder lezen

JVO seminars – De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

De Academie voor Openbaar Bestuur en de Johan van Oldenbarnevelt Stichting organiseren samen een seminar waarbij dieper wordt ingegaan op …
Bericht verder lezen

In memoriam

DORDRECHT – Oud-burgemeester en ereburger van Dordrecht R.J.G. Bandell is in de nacht van zondag op maandag is overleden. Hij …
Bericht verder lezen

Planschade nieuwsbrief maart 2014

In de recente zaak Meppel van 26 februari 2014 heeft de Raad van State bevestigd dat in het planschaderecht naast …
Bericht verder lezen

Nieuwsbrief februari 2014

De alweer enkele jaren in de nieuwe Wetruimtelijke ordening (annex Besluit ruimtelijke ordening) bestaande regeling van planschade levert niet alleen …
Bericht verder lezen

Circulaire “Normaal Maatschappelijk Risico”

Hoe om te gaan met het criterium normaal maatschappelijk risico in de nieuwe Wro. In deze nieuwsbrief leest u alles …
Bericht verder lezen

“NAM is wel degelijk aansprakelijk”

JVO constateert in de NRC-krant dat de NAM wettelijk aansprakelijk is voor de geleden gaswinnning schade in de provincie Groningen


Bericht verder lezen

Open brief aan NAM en Minister Kamp over noodzaak onafhankelijke deskundige waardebepaling woningen in Noordoost-Groningen

Deze open brief is tevens te downloaden als PDF Dordrecht, 16 januari 2014 Open brief over noodzaak deskundige waardebepaling woningen …
Bericht verder lezen

JVO Interview RTV Noord

9 december j.l. heeft de Johan van Oldenbarnevelt Stichting een interview gegeven aan RTV NOORD radio. Dit interview gaat over …
Bericht verder lezen

JVO Programma Seminars 2013 / 14 MAART, 21 MAART en 28 MAART

Onderwerp: Seminar Planschade en Wet ruimtelijke ordening maart 2013


Bericht verder lezen