Archief voor Algemeen Nieuws JVO

Algemeen nieuws planschade 2021

Nieuwsbrief februari 2014

De alweer enkele jaren in de nieuwe Wetruimtelijke ordening (annex Besluit ruimtelijke ordening) bestaande regeling van planschade levert niet alleen …
Bericht verder lezen

Circulaire “Normaal Maatschappelijk Risico”

Hoe om te gaan met het criterium normaal maatschappelijk risico in de nieuwe Wro. In deze nieuwsbrief leest u alles …
Bericht verder lezen

“NAM is wel degelijk aansprakelijk”

JVO constateert in de NRC-krant dat de NAM wettelijk aansprakelijk is voor de geleden gaswinnning schade in de provincie Groningen


Bericht verder lezen

Open brief aan NAM en Minister Kamp over noodzaak onafhankelijke deskundige waardebepaling woningen in Noordoost-Groningen

Deze open brief is tevens te downloaden als PDF Dordrecht, 16 januari 2014 Open brief over noodzaak deskundige waardebepaling woningen …
Bericht verder lezen

JVO Interview RTV Noord

9 december j.l. heeft de Johan van Oldenbarnevelt Stichting een interview gegeven aan RTV NOORD radio. Dit interview gaat over …
Bericht verder lezen

JVO Programma Seminars 2013 / 14 MAART, 21 MAART en 28 MAART

Onderwerp: Seminar Planschade en Wet ruimtelijke ordening maart 2013


Bericht verder lezen

Uitspraak hoger beroep – Schadevergoeding

Hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Bericht verder lezen

Uitreiking JVO prijs 2012

Jan van Rijckevorsel heeft 35 jaar bij de VNG gewerkt en was binnen en ver buiten de VNG een autoriteit …
Bericht verder lezen

Opiniestuk Volkskrant Max Pam

Max Pam: ‘Dapperheid vinden wij niet belangrijk genoeg’ – Opinie – Volkskrant


Bericht verder lezen

Lezing Max Pam / JVO Powerpoint

Maandag 05 maart 2012 jongstleden sprak Max Pam namens JVO. Voor geïnteresseerden is de lezing hieronder tezamen met de powerpoint-presentatie te downloaden.


Bericht verder lezen