Voor een betere ervaring dient u uw apparaat te kantelen

Heeft U interesse in het bijwonen van JVO Lezingen of Seminars? U kunt zich opgeven middels ons contactformulier.

Lezing: Oldenbarnevelt en de Nederlandse constitutie

Johan van Oldenbarneveltlezing, 30 oktober 2019 J.Th.J. van den Berg Prof. dr. Joop van den Berg (Maastricht, 1941) is emeritus …
Bericht verder lezen

Lezing: Joop van den Berg, Van Oldenbarnevelt en de Nederlandse Constitutie

De staatsvorming van Nederland is, dankzij Johan van Oldenbarnevelt, een zaak geweest van kleine stappen, meer als reactie op het …
Bericht verder lezen

Lezing: Oldenbarnevelt toen en nu.

Hoever staat Johan van Oldenbarnevelt van ons af? Hij leefde van 1547 tot.Over een paar weken, op 13 mei, is …
Bericht verder lezen

JVO seminars over de nieuwe Omgevingswet

Geachte heer, mevrouw, Na het grote succes van de JvO Seminars van vorig jaar organiseert de Johan van Oldenbarneveltstichting ook …
Bericht verder lezen

Uitreiking JVO prijs 2012

Jan van Rijckevorsel heeft 35 jaar bij de VNG gewerkt en was binnen en ver buiten de VNG een autoriteit …
Bericht verder lezen

Opiniestuk Volkskrant Max Pam

Max Pam: ‘Dapperheid vinden wij niet belangrijk genoeg’ – Opinie – Volkskrant


Bericht verder lezen

Lezing Max Pam / JVO Powerpoint

Maandag 05 maart 2012 jongstleden sprak Max Pam namens JVO. Voor geïnteresseerden is de lezing hieronder tezamen met de powerpoint-presentatie te downloaden.


Bericht verder lezen

1e JVO Lezing een feit

Maandag 5 maart werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort de 1e Johan van Oldenbarnevelt Lezing gehouden.


Bericht verder lezen

Programma JVO Nieuwspoort Lezing

Geachte dames en heren, We zijn erg trots u het volgende programma te kunnen aanbieden. Zie daarvoor dit attachment. We …
Bericht verder lezen

JVO Persbericht Nieuwspoort

Van Oldenbarneveltlezing op maandag 5 maart om 16.00 uur te Internationaal perscentrum Nieuwspoort. “Rechtsstaat: slinger tussen vrijheid en veiligheid” – Wat hebben we sinds Johan van Oldenbarnevelt geleerd?


Bericht verder lezen

JVO seminars over de nieuwe Omgevingswet

Geachte heer, mevrouw, Na het grote succes van de JvO Seminars van vorig jaar organiseert de Johan van Oldenbarneveltstichting ook …
Bericht verder lezen

JVO seminars – De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

De Academie voor Openbaar Bestuur en de Johan van Oldenbarnevelt Stichting organiseren samen een seminar waarbij dieper wordt ingegaan op …
Bericht verder lezen

Seminar Woningcorporaties PKLC | Lessen uit de parlementaire enquête

Seminar Woningcorporaties PKLC | Lessen uit de parlementaire enquête Woningcorporaties Op 30 oktober 2014 wordt het rapport van de parlementaire …
Bericht verder lezen

JVO Programma Seminars 2013 / 14 MAART, 21 MAART en 28 MAART

Onderwerp: Seminar Planschade en Wet ruimtelijke ordening maart 2013


Bericht verder lezen

Schrijf U in voor JVO Seminars

In 2012 zal de Johan van Oldenbarneveltstichting seminars organiseren. Tijdens deze seminars zullen we u op de hoogte stellen van een aantal actuele ontwikkelingen, die mede door de NWRO en de


Bericht verder lezen