MVO

Iedere onderneming dient te voldoen aan de eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Daarbij valt te denken aan gebruik van het milieu, vermindering papiergebruik, gebruik van Fair Trade producten.  De JVO onderschrijft deze uitgangspunten en probeert binnen 5 jaar het gehele kantoor te digitaliseren.  Binnen die periode zal de JVO overschakelen naar een zogenoemde “greenbuilding”.  In een dergelijk kantoorgebouw zijn alle principes van milieuvriendelijk bouwen opgenomen.