Planschade

Planschade is voor een belangrijk deel theoretisch. Dat betekent dat er in kaart moet worden gebracht wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe planologische situatie.  Daarbij wordt er een invulling gemaakt van wat er op grond van de oude planologie maximaal mogelijk is  en wat er op grond van de nieuwe planologie maximaal mogelijk is.  Hierdoor kan er een planologische verslechtering ontstaan, die tot een waardevermindering kan leiden van de onroerende zaak. Dat betreft meestal een woning, kantoor of bedrijf.

We beoordelen dergelijke situaties objectief met onze vaste taxateurs en zeer ervaren seniorjuristen.  Omdat de beoordeling en analyse een mix zijn  van kennis van vastgoed, juridische zaken  en economie, vergt de rapportage veel van de kennis en vaardigheden van de taxateurs en seniorjuristen.

Een aantal gemeenten schakelt de JVO al 12 jaar als planschadecommissie in als vaste adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders.