Risicoprofielen

De JVO levert veel rapporten op het gebied van de risico’s die komen kijken bij het ontwikkelen van uitleggebieden maar ook voor gebieden (in steden) die heringericht worden.  De risico’s worden  in kaart gebracht, waardoor de schade uiteindelijk beperkt blijft en vaak op grond van de wetgeving door derden betaald kan worden.

Het laten zien van alle risico’s in rapporten brengt met zich mee dat de planologische ontwikkeling transparanter wordt en overheidsorganen en andere organisaties minder voor onverwachte risico’s en schades worden gesteld.

De haalbaarheid kan zodoende objectief getoetst worden door de JVO in samenwerking met het overheidsorgaan.  We hebben  vele jaren ervaring op dit gebied ontwikkeld en zijn gaarne bereid om u op aanvraag tekst en uitleg te geven.