Risico’s becijferen & afdekken

In veel projecten zijn diverse methodes bedacht en ontwikkeld om de risico’s te laten zien en af te dekken. De JVO heeft daaromtrent veel adviezen gegeven, waardoor de projecten in een vroeger stadium van start konden gaan.