Taxaties & Ruimtelijke Ordening

In het kader van de Grondexploitatiewet, de Wet voorkeursrecht gemeenten of een onteigening dient regelmatig de grond getaxeerd te worden. Daarbij spelen onze taxaties een belangrijke rol bij het opstellen van het grondexploitatieplan.