Projectontwikkelaars, Architecten, Bouwbedrijven & Bouwadviesbureaus

Voor bedrijven die te maken hebben met bouwprojecten of ruimtelijke ordening is wetgeving of het aanvragen van vergunningen vaak een obstakel. Soms worden bedrijven bedoeld of onbedoeld belanghebbende.  In sommige gevallen wordt men achteraf geconfronteerd met planschade of nadeelcompensatie zonder dat deze kosten waren opgenomen in de exploitatie. Dit betekent dat het goed is om deze kosten te berekenen door middel van  een risicoanalyse voorafgaande aan de bouw.  De JVO levert veel diensten aan projectontwikkelaars en andere betrokkenen in de bouw  om de totale kosten tevoren in kaart te brengen.  We merken dat deze dienstverlening wordt gewaardeerd en dat er hierdoor veel kosten worden bespaard.

De JVO heeft afgelopen jaren een groeiend aantal  contra-expertiserapporten geleverd, waardoor bedrijven veel kosten hebben kunnen besparen. Onze specialisten  verrichten diepgaande onderzoeken, waarbij alle gegevens op tafel komen.

We komen graag bij uw bedrijf langs om de opdracht te bepalen en te bezien hoe de JVO de risico’s in kaart kan brengen.

Bent u bezig met de ontwikkeling van een project  en wilt u weten welke risico’s op schade daar mogelijk bij komen kijken, neem dan contact met ons op.