Rijksoverheden

De Rijksoverheid is zeer actief op het gebied van de infrastructuur. Dit heeft altijd planologische gevolgen. In sommige gevallen leidt dit tot  schade voor derden. . De JVO heeft in dat kader geadviseerd over de Betuwelijn en vergoedingen van schade, die het gevolg is van deze spoorlijn.  Daarnaast kan het vastgoed van de Rijksoverheid  getroffen worden door planschade of schade veroorzaken aan derden.

De JVO heeft in bovenstaande situaties vele malen geadviseerd met rapportages, contrarapportages of risicoanalyses. De Rijksoverheid schakelt regelmatig  adviseurs in om deze schades te bepalen of te voorkomen. Daarbij stelt ze  hoge eisen aan de rapportages en communicatie. De JVO heeft bewezen daaraan te kunnen voldoen. In voorkomende gevallen gaan we graag met u in gesprek over een opdracht en de uitvoering daarvan.