Waterschappen

Waterschappen

Bij het beheren en onderhouden van waterinfrastructuur, zoals het verzwaren van dijken, komen nog al eens ingrepen voor die planologische schade kunnen veroorzaken voor omwonenden en andere belanghebbenden. Voor u als waterschap is het van belang daar al in een vroeg stadium rekening mee te houden en daarnaast te zorgen voor een goede afwikkeling van geleden schade. Zodat uw projecten geen tegenwind ervaren.

SAOZ kan u daarbij helpen. Met onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van risicoprofielen, RO taxaties ten behoeve van o.a.  onteigeningen en minnelijke verwerving, risicoanalyses, risicoafdekking, planschade, nadeelcompensatie en andere schaderegelingen, zoals milieuschade. Hierin hebben wij jarenlange ervaring en zeer tevreden klanten, die ons een 7,5 geven voor onze dienstverlening.

Als u contact met ons opneemt, vertellen we u graag meer over wat SAOZ voor u als waterschap kan betekenen. Of kijk op deze website met welke diensten we u van dienst kunnen zijn.